malleus logo
KUTAK ZA KORISNIKE
Prijava | Registracija | Zašto se registrirati?
| Podrška

NOVOSTI

lakiCRM
 
lakiCRM
 
Razvoj aplikacija
 
Galerija web projekata

laki CRM nadogradnja

12.10.2009.


Značajno smo proširili mogućnosti korištenja e-mail podsustava u laki CRM-u i pustili u upotrebu sustav za upravljanje dokumentima.

E-mail podsustav

 • definiranje proizvoljnog broja POP3 mailboxova
 • korisnik se može "pretplatiti" na praćenje više POP3 korisničkih računa
 • uz standardne predefinirane mape (primljeno, u pripremi, poslano, obrisano) svaki korisnik može formirati svoju strukturu mapa za pohranu email poruka
 • premještanje poruka između mapa drag&drop metodom
 • brzi preview poruke odabirom na listi
 • preview poruke u zasebnom prozoru
 • standardne akcije: nova poruka, odgovori, odgovori svima, proslijedi, obriši, provjeri poštu
 • odlazne i dolazne poruke se automatski povezuju s klijentima u bazi, što omogućuje uvid u kompletnu E-mail korespondenciju s određenim klijentom, bez obzira na drugu stranku u komunikaciji
 • preuzimanje privitaka s računala korisnika ili iz korporativnih dokumenata

Sustav za upravljanje dokumentima - korporativni dokumenti

 • slobodno formiranje strukture mapa za pohranu dokumenata
 • uz korporativne dokumente, svaki korisnik može formirati vlastiti strukturu datototeka
 • dodavanje, izmjena, premještanje (drag&drop) i brisanje mapa
 • učitavanje datoteka s lokalnog računala
 • brzi preglednik grafičkih i tekstualnih formata datoteka, bez potrebe za preuzimanjem na lokalno računalo
 • preuzimanje datoteka za slanje E-mailom
 • definiranje privitaka za E-mail predloške: kompletna priprema standardiziranih poruka
 • glavna i pričuvna instalacija laki CRM-a koriste zajednički sustav dokumenata, tako da korisnici imaju pristup svojim dokumentima bez obzira na instalaciju koju trenutno koriste© MALLEUS d.o.o. 2006-2018
Powered by lakiCMS

Valid XHTML 1.0 Transitional
Facebook