malleus logo
KUTAK ZA KORISNIKE
Prijava | Registracija | Zašto se registrirati?
| Podrška

Slanje okvirne ponude korištenjem e-mail predloška


lakiCRM omogućava brzo slanje općenite ponude korištenjem predložaka. Ovaj način koristi se za davanje općenitih informacija o proizvodima i uslugama potencijalnim klijentima, prije upućivanja konkretne ponude. U privitku se može poslati cjenik, brošura, promotivni letak itd.

Prvi način: klijent već postoji u evidenciji

 1. Pronađite klijenta pomoću jednostavnog pretraživanja
 2. Označite ga (klik na bilo kojem mjestu u retku, osim na link za otvaranje detaljnih informacija) i u alatnoj traci pregleda klijenata odaberite opciju E-mail.
 3. Otvara se prozor za slanje e-mail poruka:
  - postavljena je eksplicitna poveznica na klijenta kojem šaljete poruku
  - za pošiljatelja se postavke trenutnog korisnika
  - za primatelja se preuzima prva e-mail adresa odabranog klijenta i u padajućoj listi za odabir se nude ostale dostupne e-mail adrese
  - u sadržaju poruke već se nalazi potpis trenutnog korisnika
 4. Kliknite Naslov za odabir predloška. Označite željeni predložak i kliknite Odaberi predložak. Tekst poruke zamjenjuje se odabranim predloškom.
 5. Pri dnu kliknite Dokumenti za odabir privitka. Otvara se prozora za odabir dokumenta iz sustava za upravljanje dokumentima. Odabir možete izvršiti iz korporativnih ili osobnih dokumentima. Pronađite dokument kojeg želite postaviti u privitak i odaberite ga dvoklikom.
 6. Kliknite Pošalji.
Slijedi obavijest o uspješnom slanju. U profilu klijenta, na mapi E-mail -> Poslano, poruka ostaje trajno evidentirana, možete ju otvoriti, proslijediti itd.

Poslanu e-mail poruku također vidite u svojim poslanim porukama. Odaberite opciju E-mail u glavnom izborniku i zatim mapu Poslano.

Drugi način: klijent ne postoji u evidenciji

 1. Odaberite opciju E-mail u glavnom izborniku. Otvara se integrirani webmail klijent u kojem možete primljene i poslane poruke, svoje ali i korporativne, u okviru postavljenih dozvola pristupa od strane administratora.
 2. Odaberite Nova poruka u alatnoj traci. Otvara se prozor za slanje nove poruke.
 3. Upišite e-mail adresu primatelja
 4. Kliknite Naslov za odabir predloška. Označite željeni predložak i kliknite Odaberi predložak. Tekst poruke zamjenjuje se odabranim predloškom.
 5. Pri dnu kliknite Dokumenti za odabir privitka. Otvara se prozora za odabir dokumenta iz sustava za upravljanje dokumentima. Odabir možete izvršiti iz korporativnih ili osobnih dokumentima. Pronađite dokument kojeg želite postaviti u privitak i odaberite ga dvoklikom.
 6. Kliknite Pošalji.

S obzirom da se ne kreira konkretna ponuda, prodajni trag ni prilika za prodaju, preporučljivo je zabilježiti da je ponuda poslana i postaviti alarm za provjeru statusa ponude.
 1. Pronađite klijenta u pregledu i označite ga.
 2. U alatnoj odaberite Dodaj -> aktivnost.
 3. U napomenu zabilježite: provjeriti status aktivnosti.
 4. Za vrstu aktivnosti odaberite Ponuda, kako bi se slanje ponude evidentiralo u izvještaju o uspješnosti ponude.
 5. Postavite vrijeme početka te oznaku i vrijeme alarma.
 6. Kliknite Prihvati.
Zadatak za provjerom statusa ponude pojavljuje se:
 • U brzom pregledu profila.
 • Kalendaru.
 • Prozoru s alarmima
 
© MALLEUS d.o.o. 2006-2018
Powered by lakiCMS

Valid XHTML 1.0 Transitional
Facebook